Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
glaçant
Jump to user comments
tính từ
 • lạnh lùng, lạnh lẽo
  • Accueil glaçant
   sự đón tiếp lạnh lẽo
 • (từ cũ; nghĩa cũ) lạnh buốt
  • Vent glaçant
   cơn gió lạnh buốt
Related search result for "glaçant"
Comments and discussion on the word "glaçant"