Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
dedans
/də'dɑ:ɳ/
Jump to user comments
danh từ (thể dục,thể thao)
  • khán đài bên (trong sân quần vợt)
  • (the dedans) khán giả xem quần vợt
Related search result for "dedans"
Comments and discussion on the word "dedans"