Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
jack-in-the-box
/'dʤækinðəbɔks/
Jump to user comments
danh từ
  • hộp hình nộm (có lò xo, khi mở nắp hộp thì hình nộm bật lên) (đồ chơi trẻ con)
  • pháo hoa hộp
  • (kỹ thuật) kích vít
Related search result for "jack-in-the-box"
Comments and discussion on the word "jack-in-the-box"