Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
représentation
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự xuất trình lại
  • Représentation d'un passeport
   sự xuất trình lại hộ chiếu
 • sự biểu thị; sự biểu diễn
  • Représentation graphique
   sự biểu diễn bằng đồ thị
 • sự thể hiện, sự miêu tả; hình ảnh thể hiện
  • La représentation d'un paysage
   sự thể hiện một phong cảnh
  • une représentation fidèle
   một hình ảnh thể hiện trung thành
 • (triết học) biểu tượng
  • Représentation individuelle
   biểu tượng cá biệt
 • (sân khấu) sự diễn; buổi trình diễn
  • Première représentation
   buổi trình diễn đầu tiên
 • sự đại diện; quyền đại diện; (ngoại giao) cơ quan đại diện
 • sự đại biểu; những người đại biểu
  • Le représentation nationale
   những người đại biểu quốc dân
 • (thương mại) sự đại lý; nghề đại lý
 • sự giao tế
  • Frais de représentation
   chi phí giao tế
Related search result for "représentation"
Comments and discussion on the word "représentation"