Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
tư bản
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • capital.
  • Tư bản cố định
   capital fixe;
  • Tư bản bất biến
   capital constant;
  • Tư bản công nghiệp
   capital industriel;
  • Tư bản danh nghĩa
   capital nominal;
  • Tư bản độc quyền
   capital monopoleur;
  • Tư bản tiền tệ
   capital monétaire;
  • Tư bản cho vay
   capital de prêt;
  • Tư bản tài chính
   capital financier;
  • Tư bản đầu cơ
   capital de spéculation.
 • (cũng như nhà tư bản) capitaliste.
  • Mâu thuẫn đối kháng giữa tư bản và lao động
   contradiction antagoniste entre les capitalistes et les travailleurs
  • chủ nghĩa tư bản
   capitalisme;
  • Nhà tư bản
   capitaliste.;capitaliste.
  • Nền sản xuất tư bản
   production capitaliste.
Related search result for "tư bản"
Comments and discussion on the word "tư bản"