Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
abandonné
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • người bị ruồng bỏ, kẻ bơ vơ
  • Soulager les abandonnés
   cưu mang những kẻ bơ vơ.
tính từ
 • bị bỏ rơi, bơ vơ, trơ trọi
  • Enfants abandonnés
   những đứa trẻ bơ vơ
  • Abandonné par tous les médecins
   bị bác sĩ "chê" , vô phương cứu chữa
  • Chien abandonné
   chó hoang
  • Maison abandonnée
   ngôi nhà bỏ hoang
Related search result for "abandonné"
Comments and discussion on the word "abandonné"