Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
aboucher
Jump to user comments
ngoại động từ
 • nối (hai miệng ống)
  • Aboucher deux tubes de caoutchouc
   nối hai ống cao su.
 • cho tiếp xúc
  • Aboucher le vendeur et l'acquéreur
   cho người bán và người mua tiếp xúc với nhau.
Related search result for "aboucher"
Comments and discussion on the word "aboucher"