Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
surseoir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) hoãn
  • Surseoir un jugement
   hoãn một vụ xử án
nội động từ
 • (luật học, pháp lý) hoãn
  • Surseoir à une exécution capitale
   hoãn một vụ xử tử
Related words
Related search result for "surseoir"
Comments and discussion on the word "surseoir"