Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
tol-lol
/,tɔl'lɔl/ Cách viết khác : (tol-lolish) /,tɔl'lɔliʃ/
Jump to user comments
tính từ
  • (từ lóng) vừa vừa, kha khá
    • second in mathematics! sounds tol-lol
      thứ hai về toán! cũng khá rồi
Related search result for "tol-lol"
Comments and discussion on the word "tol-lol"