Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
ám ảnh
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • obséder; hanter
  • Tư tưởng ấy ám ảnh tôi
   cette pensée m'obsède
  • Cái kỷ niệm đó luôn luôn ám ảnh anh ấy
   ce souvenir le hantait toujours
Comments and discussion on the word "ám ảnh"