Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
écourter
Jump to user comments
ngoại động từ
 • cắt ngắn, rút ngắn
  • écourter les cheveux
   cắt tóc ngắn
  • écourter un discours
   rút ngắn bài nói
 • (thú y học) cắt đuôi (ngựa, chó)
Related search result for "écourter"
Comments and discussion on the word "écourter"