Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
désaveu
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự không nhận, sự chối
 • sự không thừa nhận (có ủy thác)
 • sự lên án
 • sự mâu thuẫn
  • Sa conduite est le désaveu de ses théories
   cách cư xử của anh ta mâu thuẫn với lý thuyết của anh ta
  • désaveu de paternité
   đơn kiện không nhận là cha (của đứa trẻ vợ mình đẻ ra)
Comments and discussion on the word "désaveu"