Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
pluralité
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • (ngôn ngữ học) số nhiều
 • nhiều, vô số
  • La pluralité des dieux
   sự có nhiều thần
 • (từ cũ, nghiã cũ) đại đa số
  • élu à la pluralité des voix
   được bầu với đại đa số phiếu
Comments and discussion on the word "pluralité"