Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
A-đi-xơn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (Addison) (chứng) dt. Bệnh gây ra do thiếu kinh dẫn nội tiết tố thượng thận, do lao, chảy máu, di căn ung thư hai bên thượng thận, được biểu hiện bằng triệu chứng sạm da, gầy đi, mệt mỏi, hạ huyết áp, rối loạn sinh dục và có thể tự miễn dịch
Related search result for "A-đi-xơn"
  • Words pronounced/spelled similarly to "A-đi-xơn"
    A Xan ải quan
Comments and discussion on the word "A-đi-xơn"