Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Bạch Mộc Lương Tử
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Vùng núi ở dãy Hoàng Liên Sơn cách Phong Thổ 20km về phía đông bắc, ở biên giới Việt-Trung, giữa các nhánh của sông Hồng và sông Nậm Na, diện tích khoảng 112km2, có đỉnh cao 2998m, thực vật phân bố thành 3 đai theo chiều cao: nhiệt đới (ở chân núi), cận nhiệt đới và ôn đới. Nhiều sương mù, gần như còn hoang vu
Comments and discussion on the word "Bạch Mộc Lương Tử"