Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Ba Đình
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (quận) Quận ở nội thành Hà Nội. Diện tích 8,4km2. Số dân 167.900 (1997). Có trụ sở các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà Nước, Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài liệt sĩ, Bảo tàng Hồ Chí Minh. Di tích và danh thắng: Hồ Tây, Đền Quán Thánh, chùa Một Cột, chùa Trấn Quốc, Cột Cờ, thành Hà Nội cũ, làng hoa Ngọc Hà, công viên Thủ Lệ. Là quận của thành phố Hà Nội từ 1954, gồm 12 phường
  • (phường) tên gọi các phường thuộc tp. Thanh Hoá, tx. Bỉm Sơn (Thanh Hoá)
  • (xã) tên gọi các xã thuộc h. Ba Tơ (Quảng Ngãi), h. Nga Sơn (Thanh Hoá)
Comments and discussion on the word "Ba Đình"