Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Cái Nước
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện ven biển phía tây nam của tỉnh Cà Mau. Diện tích 821km2. Dân số 240.400 (1997). Địa hình đồng bằng, độ cao trung bình 2m. Sông ông Đốc, Bảy Hép chảy qua. Rừng đước chiếm 8,4% diện tích. Đất nông nghiệp chiếm 74,3% diện tích. Có quốc lộ 4 chạy qua, 27km bờ biển. Huyện thành lập từ 29-12-1978. Từ 17-5-1984 nhập thêm huyện Phú Tân vào huyện Cái Nước, thuộc tỉnh Minh Hải, từ 6-11-1996 thuộc tỉnh Cà Mau, huyện gồm 1 thị trấn Cái Nước huyện lị, 12 xã
  • (thị trấn) h. Cái Nước, t. Cà Mau
Comments and discussion on the word "Cái Nước"