Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Cầu Chày
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Sông bắt nguồn từ núi Đèn, ở độ cao 955m, chảy theo hướng tây bắc-đông nam và nhập với sông Mã ở Châu Trường (Thanh Hoá). Dài 87,5km. Diện tích lưu vực 551km2
Comments and discussion on the word "Cầu Chày"