Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Can Lộc
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện đồng bằng ven biển phía đông của tỉnh Hà Tĩnh. Diện tích 373km2. Số dân 186.400 (1997). Địa hình đồng bằng, có sông Nghèn chảy qua, đất phù sa, cát ven biển. Có hồ Khe Lang. Quốc lộ 1A, 15 chạy qua. Từ xưa là huyện của tỉnh Hà Tĩnh, thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh (1975-91), từ 20-1-1991 chia tỉnh Nghệ Tĩnh, trở lại tên cũ, gồm 1 thị trấn Can Lộc huyện lị, 30 xã
  • (thị trấn) h. Can Lộc, t. Hà Tĩnh
Comments and discussion on the word "Can Lộc"