Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Hạnh Ngươn (Hạnh Nguyên)
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tên nhân vật trong Nhị độ Mai, Hạnh nguyên là con gái của Trần Đông Sơ, đính hôn với con trai Mai Bá Cao là Mai Lương Ngọc. Bá Cao làm quan cương trực bị bọn quyền thần Lư Kỷ, Hoàng Trung hãm hại vào tội chết và truy nã gia đình ông. Hai mẹ con Mai Lương Ngọc trốn thoát, còn Hạnh Nguyên bị chúng bắt đi cống Hồ. Khi đến đất Hồ, nàng nhảy xuống hồ Trì Linh tự tử nhưng nhờ có người cứu vớt đưa về Trung Quốc, sau được sum họp với Lương Ngọc
  • Vân Tiên: Hạnh ngươn xưa cũng chẳng yên
  • Bởi chưng Lư Kỷ cựu hiền còn ghi
Related search result for "Hạnh Ngươn (Hạnh Nguyên)"
Comments and discussion on the word "Hạnh Ngươn (Hạnh Nguyên)"