Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
M-48
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tên gọi loại xe tăng hạng trung của Mĩ được đưa vào chiến trường Đông Dương từ đầu những năm 70, gồm nhiều mẫu (mẫu đầu tiên nặng 45 tấn, kíp xe 4 người, vận tốc 41,8 km/h, có trang bị súng, pháo)
Comments and discussion on the word "M-48"