Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Ngư phủ đình
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Đình trên bờ biển
  • Khuất Nguyên nước Sở bị đuổi đi lang thang ở vùng Tương Đàm. ông chài thấy mới nói rằng: "Người đời đều đục sao ông không khuấy bùn lên, khua sông lên cho nước đục. Người đời đều say, sao ông không ăn cả bã rượu, nuốt cả cái rượu cho cùng say ?" Khuất Nguyên đáp: "Sao lại có thể để cho thứ trắng ngần bị nhuốm bụi bậm của thế tục ?" Ngư phủ mĩm cười bỏ đi
Comments and discussion on the word "Ngư phủ đình"