Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Sa Đéc
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (tỉnh) Tỉnh cũ ở Nam Bộ Việt Nam, lập từ 1899. Từ 1975 hợp nhất với tỉnh Kiến Phong thành tỉnh Đồng Tháp (x. Đồng Tháp)
  • (thị xã) Thị xã tỉnh Đồng Tháp. Diện tích 56,3km2. Số dân 101.800 (1997). Địa hình đồng bằng đất phù sa. Thị xã được xây dựng trên bờ trái sông Tiền. Giao thông đường thuỷ trên sông Tiền, quốc lộ 80 chạy qua. Trước đây tịnh lị tỉnh Sa Đéc, thị xã gồm 4 phường, 4 xã
Related search result for "Sa Đéc"
Comments and discussion on the word "Sa Đéc"