Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Sa Pa
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện ở phía tây nam tỉnh Lào Cai. Diện tích 679km2. Số dân 36.200 (1997), gồm các dân tộc: Dao, H'mông, Kinh. Địa hình sơn nguyên, độ cao trung bình 1500m có các đỉnh cao xen thung lũng dài hẹp. Ngòi Bo, Ngòi Đum chảy qua. Rừng chiếm 40% diện tích chủ yếu là rừng phòng hộ, lâm sản: thảo quả, song mây, cây thuốc quý. Khoáng sản: cao lanh. Đường liên tỉnh Sa Pa - Lào Cai. Huyện thuộc tỉnh Lào Cai, thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn (1975-91), trở lại tỉnh Lào Cai từ 6-11-1996, gồm 1 thị trấn (Sa Pa) huyện lị, 17 xã
  • (thị trấn) h. Sa Pa, t. Lào Cai
  • (xã) h. Sa Pa, t. Lào Cai
Comments and discussion on the word "Sa Pa"