Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Tư Mã Phượng Cầu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Khúc đàn "Phượng Cầu Hoàng" do Tư Mã Tương Như đời Hán soạn
  • Sử ký: Tư Mã Tương Như một hôm đến nhà Trác Vương Tôn dự tiệc, họ Trác có con gái là Văn Quân trẻ đẹp góa chồng. Giữa tiệc, khách yêu cầu Tương Như dạo một khúc đàn. Tương Như liền soạn ra hai khúc rồi mượn cây đàn ỷ cầm để dạo cốt tỏ tình với Văn Quân. Văn Quân cảm tiếng đàn mà bỏ nhà trốn theo Tương Như. Khúc đàn có câu: "Phượng hề, phượng hề quy cố hương, du ngao tứ hải cầu kỳ hoàng, hữu nhất diễm nữ tại thử đường, thất nhĩ nhân hà độc ngã trường, hà du giao tiếp vị uyên ương" (Chim Phượng, chim Phượng về làng cũ đi thôi, đi ngao du bốn bể tìm chim Hoàng, có một người con gái đẹp ở ngay tại nhà này, phòng gần nhưng người xa làm khô héo cả ruột gan ta, làm sao mà gặp gỡ nhau hẹn làm đôi chim uyên ương)
Comments and discussion on the word "Tư Mã Phượng Cầu"