Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Trương Gia Mô
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1866 - Bến Tre - 1930) Hiệu Cúc Nông, Hoài Huyền Tử, nổi tiếng học rộng, không đi thi mà dân gian vẫn gọi là ông nghè Mô. Trương Gia Mô hưởng ứng phong trào Duy Tân, bị bắt giam một thời gian ngắn. Cùng Hồ Tá Bang đưa Nguyễn Tất Thành từ Phan Thiết vào Sài Gòn. Tại đây, ông sống nhiều năm, có giao thiệp với Nguyễn Sinh Sắc
Comments and discussion on the word "Trương Gia Mô"