Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Trương Quốc Dụng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (- Phong Phú, Thạch Hà, Hà Tĩnh -) Tự Dỉ Hành, đỗ tiến sĩ () làm quan trải nhiều chức, nhiều nơi, từ Tri phủ Tân Bình (Gia Định) đến án sát Quảng Bình, rồi đến chức Hình bộ Thượng thư và Phó Tổng tài Quốc sử quán. ông biết cả việc binh, đã phụ trách một số cuộc dẹp loạn ở Bắc Kỳ. Tác giả các tác phẩm Công hạ ký văn, Văn qui tôn thổ, Trương Nhu Trung thi tập, Thôi thực ký văn
Comments and discussion on the word "Trương Quốc Dụng"