Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
abonné
Jump to user comments
tính từ
 • có đặt mua thường kỳ, có thuê bao
  • Lecteurs abonnés à un journal
   bạn đọc (đã đặt mua) thường kỳ của một tờ báo.
  • être abonné à
   (thân mật) đã quen, đã từng chịu
  • Il a encore eu un accident, il y est abonné!
   lại một tai nạn, chuyện đó như cơm bữa!
danh từ
 • người đặt mua, người thuê bao
  • Abonné d'un journal
   người đặt mua báo (thường kỳ)
  • Liste des abonnés du téléphone
   danh sách người thuê bao điện thoại.
Comments and discussion on the word "abonné"