Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
accueillir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đón tiếp
  • Ils sont venus m'accueillir à la gare
   họ đã đến đón tôi tại nhà ga
  • Accueillir un ami chaleureusement/à bras ouverts/froidement
   đón tiếp một ngươì bạn một cách nồng nhiệt/cởi mở/lạnh nhạt
  • Un silence glacial accueillit ses paroles
   những lời nói của ông ta được đón nhận bằng một sự im lặng lạnh lùng
 • tiếp nhận
  • Foyer qui accueille les sans-abri
   tổ ấm tiếp nhận những kẻ không nhà cửa
  • Accueillir une demande
   tiếp nhận một lá đơn
  • Nous l'avons accueilli dans notre équipe
   chúng tôi đã tiếp nhận (kết nạp) anh ấy vào nhóm cuả chúng tôi
  • Le stade peut accueillir cinquante mille personnes
   sân vận động có thể tiếp nhận (chưá) năm mươi nghìn ngươì
Related search result for "accueillir"
Comments and discussion on the word "accueillir"