Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
acharné
Jump to user comments
tính từ
 • miệt mài, say mê
  • Acharné à l'étude
   miệt mài học tập
  • Les soldats acharnés au meurtre
   những chiến binh hăng say bắn giết
 • kiên trì, bám riết
  • Résistance acharnée
   sự kháng cự kiên trì
  • Ennemi acharné
   kẻ thù bám riết
  • Des efforts acharnés
   sự cố gắng dai dẳng
 • kịch liệt
  • Combat acharné
   cuộc chiến đấu kịch liệt
Related search result for "acharné"
Comments and discussion on the word "acharné"