Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
beatified
Jump to user comments
Adjective
  • (Công giáo La Mã) được tuyên bố là một trong số các thần thánh và đáng được tôn kính
Comments and discussion on the word "beatified"