Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
buồn cười
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • avoir envie de rire; ne pouvoir s'empêcher de rire
  • Trước những câu pha trò của nó , ai cũng buồn cười
   devant ses plaisanteries, personne ne peut s'empêcher de rire
 • risible; ridicule; rigolo; marrant; drôle; impayable; tordant; plaisant; comique
  • Thái độ buồn cười
   attitude risible
  • Cách ăn mặc buồn cười
   accoutrement ridicule
  • Một gã buồn cười
   un type rigolo
  • Một nhân vật buồn cười
   un marrant personnage
  • Câu chuyện buồn cười
   drôle anecdote
  • Cuộc tình duyên buồn cười
   une impayable aventure d'amour
  • Câu chuyện kể buồn cười
   récit tordant
  • Một chuyện buồn cười
   une histoire plaisante
  • Bộ mặt buồn cười
   visage comique
Comments and discussion on the word "buồn cười"