Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
continental plan
Jump to user comments
Noun
  • khách sạn có bữa sáng kiểu Châu Âu, thường bao gồm bánh mì với cà phê hoặc trà.
Related search result for "continental plan"
Comments and discussion on the word "continental plan"