Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
dramatic irony
Jump to user comments
Noun
  • Sự trớ trêu kịch nghệ (khi khán giả hiểu lời và ý hơn chính diễn viên)
Related search result for "dramatic irony"
Comments and discussion on the word "dramatic irony"