Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
exploiter
Jump to user comments
ngoại động từ
 • khai thác, khai khẩn
  • Exploiter une mine
   khai thác một mỏ
  • Exploiter un talent
   khai thác một tài năng
 • lợi dụng; bóc lột
  • Exploiter un client trop confiant
   bóc lột một khách hàng cả tin
nội động từ
 • (luật học, pháp lý) tống đạt
Related search result for "exploiter"
Comments and discussion on the word "exploiter"