Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
frémir
Jump to user comments
nội động từ
 • rung rinh, rung động
  • Les arbres frémissent sous le vent
   gió thổi làm cây rung rinh
 • run, run rẩy
  • Frémir de colère
   run lên vì giận
 • reo (nước sắp sôi)
Comments and discussion on the word "frémir"