Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
frivolités
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • vạt choàng (choàng lên đầu và vai, ở áo thầy tu)
 • áo thầy tu
 • (thông tục) cái quần
  • prendre le froc
   đi tu
  • quitter le froc; jeter le froc aux orties
   hoàn tục
Comments and discussion on the word "frivolités"