Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
obnubiler
Jump to user comments
ngoại động từ
 • che mờ
  • Obnubiler l'esprit
   che mờ tâm trí
 • làm ám ảnh
  • Être obnubilé par une idée
   bị một ý ám ảnh
Comments and discussion on the word "obnubiler"