Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
onirique
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) chiêm bao
  • Délire onirique
   hoang tưởng chiêm bao
 • (văn học) như cõi mộng
  • Atmosphère onirique
   bầu không khí như cõi mộng
Related search result for "onirique"
Comments and discussion on the word "onirique"