Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
pen-driver
/'pen,draivə/
Jump to user comments
danh từ
  • duộm khầm thư ký văn phòng
  • nhà văn tồi
Related search result for "pen-driver"
Comments and discussion on the word "pen-driver"