Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
révolutionner
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm náo động, làm đảo điên
  • Nouvelle qui a révolutionné tout le quartier
   tin làm cả phường náo động lên
 • cách mạng hóa
  • Révolutionner l'industrie
   cách mạng hóa công nghiệp
Comments and discussion on the word "révolutionner"