Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
resplendir
Jump to user comments
nội động từ
 • chói lọi, rực sáng
  • Le soleil resplendit
   mặt trời chói lọi
 • (nghĩa bóng) rạng rỡ
  • Visage qui resplendit de joie
   mặt rạng rỡ niềm vui
Comments and discussion on the word "resplendir"