Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
rutilant
Jump to user comments
tính từ
 • đỏ chói
  • Cuivre rutilant
   đồng đỏ chói
 • (nghĩa rộng) bóng nhoáng, sáng loáng
  • Voiture rutilante
   xe bóng nhoáng
Related search result for "rutilant"
Comments and discussion on the word "rutilant"