Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
souhaitable
Jump to user comments
tính từ
 • nên làm, đáng làm
  • Affaire souhaitable
   việc nên làm
  • Ce n'est guère souhaitable
   không đáng làm đâu
 • (đáng) mong
  • Il serait souhaitable qu'elle fasse un bon mariage
   mong rằng cô ấy lấy được một người chồng tốt
Comments and discussion on the word "souhaitable"