Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
surabondance
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự thừa thãi, sự có thừa
  • Surabondance de riz
   sự thừa thải thóc gạo
 • (nghĩa bóng) sự chan chứa, sự tràn đầy
  • Surabondance de sentiments
   tình cảm chan chứa
Comments and discussion on the word "surabondance"