Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
surabonder
Jump to user comments
nội động từ
 • thừa thãi, có thừa
  • Dans cette région, les fruits surabondent
   trong vùng đó trái cây thừa thãi
 • (nghĩa bóng) chan chứa, tràn đầy
  • La foule surabonde de joie
   quần chúng tràn đầy vui sướng
Related words
Comments and discussion on the word "surabonder"