Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tactical
/'tæktikəl/
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) chiến thuật
  • a tactical bombardment
   một vụ ném bom chiến thuật
  • tactical importance
   giá trị chiến thuật
 • (nghĩa bóng) khôn khéo, tài tình, nhiều mưu lược
Comments and discussion on the word "tactical"