Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
trébuchant
Jump to user comments
tính từ
 • vấp; chệch choạng
  • Ivrogne trébuchant
   người say rượu chệch choạng
 • (nghĩa bóng) ngập ngừng, vấp váp
  • Voix trébuchante
   giọng ngập ngừng
 • (từ cũ; nghĩa cũ) đủ cân lượng
  • Pièce de monnaie trébuchante
   động tiền đủ cân lượng
  • espèces sonnantes et trébuchantes
   xem sonnant
danh từ giống đực
 • (từ cũ; nghĩa cũ) trọng lượng phòng mòn (của đồng bạc)
Comments and discussion on the word "trébuchant"