Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary
xét lại
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • (rare) réviser
  • Xét lại bản án
   réviser un jugement
 • (chính tri) révisionniste
  • chủ nghĩa xét lại
   révisionnisme
Comments and discussion on the word "xét lại"