Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
désordre
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự mất trật tự, sự hỗn độn, sự hỗn loạn, sự lung tung
  • Vêtements en désordre
   áo quần để mất trật tự
  • Un désordre dans les finance
   sự lung tung về tài chính
 • sự lộn xộn, sự rối loạn
  • Causer du désordre
   gây lộn xộn
  • Semer le désordre dans les rangs d'une armée
   gieo rắc rối loạn trong hàng ngũ đạo quân
 • (số nhiều) vụ rối loạn
  • De graves désorders ont éclaté
   những vụ rối loạn nghiêm trọng đã nổ ra
 • (văn học) sự bừa bãi, sự phóng túng
  • Vivre dans le désordre
   sống bừa bãi
Related words
Related search result for "désordre"
Comments and discussion on the word "désordre"